Od danes veljajo nove omejitve


 • Od danes veljajo nove omejitve

  Vlada Republike Slovenije je izdala odlok, ki začne veljati z današnjim dnem (30.6.2020).

  30. junij

  Prepovedana so:
  – vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi,
  – vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih),
  – vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil).

  Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le, če se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ-ja, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

  Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ-ja za tako prireditev.

  KZS

  Comments are closed.