Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Prispevki

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje od 2024 do 2028

23. februarja, 2024 | Aktualno, KZS

Na podlagi objave MGTŠ – Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženim delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje od 2024 do 2028, KZS objavlja interni razpis za izbor kandidatov za delovno mesto »trener mladinskih in otroških programov v programu nacionalnih panožnih športnih šol – Panoga Cestno kolesarstvo«, »trener mladinskih in otroških programov v programu nacionalnih panožnih športnih šol – Panoga Gorsko kolesarstvo« in »trener mladinskih in otroških programov v programu nacionalnih panožnih športnih šol – Panoga Steza«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev, ki so zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, namenjene pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah, ki so na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger, v obdobju od 1. marca 2024 do 29. februarja 2028.

Minister, pristojen za šport izvajalcem določi število sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo, in sicer:

NPŠZ Športna panoga Število
Kolesarska zveza Slovenije Kolesarstvo – cestno 3
Kolesarska zveza Slovenije Kolesarstvo – gorsko 2
Kolesarska zveza Slovenije Kolesarstvo – steza 1

 

Razpisna dokumentacija KZS:

Razpis: »trener mladinskih in otroških programov v programu nacionalnih panožnih športnih šol – Panoga Cestno kolesarstvo«

Razpis: »trener mladinskih in otroških programov v programu nacionalnih panožnih športnih šol – Panoga Gorsko kolesarstvo«

Razpis: »trener mladinskih in otroških programov v programu nacionalnih panožnih športnih šol – Panoga Steza«

Povezava do javnega razpisa MGTŠ in ostalih dokumentov:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-240215132922/

Prosimo vse klube, da razpis posredujete vašim kandidatom in oddate prijavo z vso zahtevano dokumentacijo na elektronski naslov kzs@kolesarska-zveza.si do vključno 6. marca. Na podlagi pripravljenih meril se bo kandidate ovrednotilo in pripravilo prednostno listo.

Merila za izbor prioritetnega vrstnega reda strokovno izobraženih delavcev, ki bodo vključeni v program nacionalnih panožnih športnih šol v obdobju 2024-2028: https://kolesarska-zveza.si/wp-content/uploads/Merila-o-izboru-kandidatov-za-nacionalne-panozne-sportne-sole-v-okviru-KZS-2024-2028.pdf