Organiziranost in delovanje

Kolesarska zveza Slovenije (KZS) združuje društva, klube, organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s kolesarskim športom na območju Republike Slovenije in se v KZS združujejo z namenom, da bi skupno izvajali naloge, pomembne za razvoj kolesarskega športa, za razvoj kolesarske dejavnosti na splošno, predvsem pa razvoj slovenskih kolesarskih reprezentanc.

Skupščina

Skupščina je najvišji organ KZS, ki ga sestavljajo vsi klubi in društva – člani KZS.

Zapisniki sej

2023

25. 01. 2023 – 1. seja

2021

23. 06. 2021 – 1. seja
23. 06. 2021 – Uradni rezultati volilne skupščine

2016

09. 05. 2016 – 1. seja
26. 09. 2016 – 2. seja
12. 12. 2016 – 3. seja

2015

14. 09. 2015 – 5. seja

Predsedstvo

Predsedstvo KZS je izvršilni organ skupščine, ki vodi delo KZS, med dvema zasedanja skupščine, v skladu s sklepi sprejetimi na skupščini. Pod njenim okriljem deluje tudi Komisija za antidoping pri predsedstvu KZS.

Člani predsedstva

Pavel Marđonović, predsednik KZS
Marko Polanc, podpredsednik
Jan Starman, podpredsednik
Peter Gregorčič, podpredsednik
Luka Žele, predsednik Strokovnega sveta
Mira Gašparič Petrovič, predstavnica DKSS
Andraž Šešok, predstavnik ZKSK
Robi Jenko, predstavnik tekmovalcev
Anej Štrucl, predsednik kom. za mednarodne odnose
Rok Lozej, član
Dejan Gorenc, član
Tadej Tekavčič, član
Klavdij Blažko, član
Rok Erce, član
Andraž Grum, član
Slavko Sinič, član

Zapisniki sej

2022

14. 01. 2022 – 1. seja
06. 02. 2022 – 2. seja
17. 02. 2022 – 3. seja
13. 11. 2022 – 5. seja

2021

19. 01. 2021 – 1. seja
22. 02. 2021 – 2. seja
13. 05. 2021 – 3. seja
01. 07. 2021 – 4. seja
20. 08. 2021 – 5. seja
20. 10. 2021 – 6. seja
17. 11. 2021 – 7. seja

2020

01. 04. 2020 – 1. seja
20. 10. 2020 – 2. seja

2019

18. 02. 2019 – 1. seja
27. 05. 2019 – 2. seja
18. 06. 2019 – 3. seja
06. 11. 2019 – 4. seja

2018

26. 03. 2018 – 1. seja

2017

13. 01. 2017 – 1. seja
20. 03. 2017 – 2. seja
26. 06. 2017 – 3. seja
23. 10. 2017 – 4. seja

2016

09. 05. 2016 – 1. seja

Strokovni svet

Za pripravo strokovnih podlag in programskih usmeritev, za s področja tekmovalnega kolesarskega športa in za celostni razvoj kolesarstva, skupščina KZS voli in razrešuje strokovni svet.

Člani strokovnega sveta

Luka Žele, predsednik
Samo Rauter, član
Maja Baliž, članica
Miha Jakopič, član
Blaž Gavran, član
Lovro Žiberna, član
Anej Štrucl, član

Zapisniki sej

2022

26. 01. 2022 – 1. seja

2021

29. 07. 2021 – 1. seja
19. 08. 2021 – 2. seja
08. 11. 2021 – 3. seja

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzoruje izvajanje statuta in drugih aktov KZS, izvajanje sklepov skupščine, uporabo sredstev, delo organov in funkcionarjev zveze ter finančno in materialno poslovanje KZS.

Člani nadzornega odbora

Maša Zevnik, predsednica
Srečko Glivar, član
Blaž Harej, član
Primož Ladava, član

Zapisniki sej

2022

11. 02. 2022 – 1. seja

16. 12. 2022 – 2. seja

2021

04. 10. 2021 – 1. seja
02. 11. 2021 – 2. seja
15. 11. 2021 – 3. seja

2017

16. 01. 2017 – 1. seja

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija je organ skupščine, ki na prvi stopnji odloča o disciplinskih kršitvah.

Člani disciplinske komisije

Andrej Petrovič, član
Boris Jagodič, član
Egon Bajc, član
Josip Radaković, član
Peter Rombo, član
Nace Korošec, član
Marjan Knaflič, član

Zapisniki sej

2022

Trenutno ni zapisnika sej.

Arbitražna komisija

Arbitražna komisija na drugi stopnji obravnava spore pri prestopu tekmovalcev iz društva v društvo.

Člani arbitražne komisije

Darko Kraševec, član
Jože Kenk, član
Milan Knez, član
Irena Švara Strojin, članica
Zvonko Zavrl, član
Nevenka Sreš, članica
Andrej Golčman, član

Zapisniki sej

2022

Trenutno ni zapisnika sej.

Komisija za mednarodne odnose

Komisija za mednarodne odnose v skladu s politiko predsedstva skrbi za stike z UCI, UEC in drugimi zvezami, predvsem z zvezami iz sosednjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška in BCU). Dogovarja se in pripravlja sporazume o nastopih slovenskih kolesarjev v obmejnih območjih, ureja odnose mednarodnega sodelovanja in opravlja druge naloge, katere ji poverijo predsednik, oziroma organi KZS.

Člani komisije za mednarodne odnose

Anej Štrucl, predsednik
Mark Koghee, član
Ljubomir Skrt, član
Robert Bauman, član
Uroš Šilar, član

Zapisniki sej

2022

Trenutno ni zapisnika sej.