Pravno obvestilo

PRAVNO OBVESTILO SPLETNEGA MESTA IN UPORABNIŠKIH STRANI KOLESARSKE ZVEZE SLOVENIJA

Vse pravice, vseh spletnih strani, odprtih in zaprtih, www.kolesarska-zveza.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.kolesarska-zveza.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Kolesarske zveza Slovenija s sedežem na Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KZS), ter z njo povezanih pogodbenih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.kolesarska-zveza.si.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

KZS spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletnih straneh www.kolesarska-zveza.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo, razen v primeru, ko privolite v uporabo piškotkov (več o uporabi piškotkov na spletnih straneh www.kolesarska-zveza.si si lahko preberete na strani z obrazložitvijo delovanja piškotkov) ali, ko sami sprožite postopek registracije v zaprte strani KZS. Za namene statistike si KZS pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Neglede na navedbo v prejšnjem odstavku, se ob vsakem obisku spletnih strani www.kolesarska-zveza.si na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet namreč deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. KZS in njeni pooblaščeni izvajalci tako zbranih podatkov ne obdelujejo posebej in jih ne povezujejo z drugimi podatki.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh in/ali včlanitve v KZS, povpraševanja, izpolnjevanja obrazca za prejemanje novic, prejemanja promocij, prejemanja obvestil, nakupa, izpolnjevanja rezervacijskega obrazca, ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. KZS kot upravljavec osebnih podatkov jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili in obdelovali zgolj v namene s katerimi ste nam jih posredovali.

Prejete osebne podatke bomo obdelovali do zaključka trajanja pogodbene obveze, oz. dokler imamo legitimni interes obdelave teh podatkov, oz. dokler nam to narekuje zakonska podlaga. V primeru naročila na prejemanje raznih novic, promocij in obvestil ter v primeru včlanitve v KZS, bomo vaše osebne podatke obdelovali do vašega preklica. V primeru sodelovanja v nagradnih igrah, bomo vaše osebne podatke obdelovali do roka navedenega v okviru posamezne nagradne igre.

Od prejemanja novic, promocij in obvestil iz naslovačlanstva v KZS, ki niso sistemska obvestila (veljavnost kartice, potek članarine ipd.), se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da pošljete elektronsko sporočilo na info@kolesarska-zveza.si, oz. pošljete pisno odjavo na naslov Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.

V primeru, da se želite seznaniti katere vaše osebne podatke obdelujemo ter za katere namene, oz. želite uveljavljati katerega od zakonskih zahtevkov v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (seznanitev, omejitev, izbris, popravek, prenos podatkov ali podajanje ugovora), pošljite pisni zahtevek na naslov Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, v primeru, da ste član KZS, pa lahko svoja privolila pregledujete v profilu člana.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja in izboljšanja uporabniške izkušnje, spletna stran vsebuje t.i. piškote (cookies), več o tem si lahko preberete na strani z obrazložitvijo delovanja piškotkov.

Prostor v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

ZASEBNOST IN VARNOST OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENIH IZVAJALCEV, OZ. OBDELOVALCEV KZS

Gooya d.o.o. je vzdrževalec, skrbnik in gostitelj ZAPRTEGA dela spletnih strani www.kolesarska-zveza.si in v skladu s pogodbo s KZS in za KZS opravlja naloge vzdrževanja in nadgradenj zaprtega dela spletnih strani. Gooya d.o.o. in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za KZS določene aktivnosti v okviru portala ter v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in s katerimi ima KZS sklenjeno pogodbo, se zavežejo, da obdelujejo osebne podatke samo v okviru pooblastil KZS ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen.

OPOZORILO GLEDE NEPOOBLAŠČENE ALI NEPRAVILNE UPORABE

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, KZS uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva na spletnih straneh www.kolesarska-zveza.si so informativne narave. KZS se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Niti KZS, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

KZS ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.kolesarska-zveza.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. KZS ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.

KZS si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.kolesarska-zveza.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

ZUNANJE POVEZAVE

Zaradi prikladnosti ali promocije, lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.kolesarska-zveza.si vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.kolesarska-zveza.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži KZS. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost KZS primere izključena.

AVTORSKE PRAVICE

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah.

OBJAVE OBISKOVALCEV SPLETNIH STRANI WWW.KOLESARSKA-ZVEZA.SI

KZS ni odgovorna za osebna mnenja, komentarje, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na straneh www.kolesarska-zveza.si, ki so objavljene s strani obiskovalcev teh spletnih strani.

Zapisi navedeni v prejšnjem odstavku na spletnih straneh www.kolesarska-zveza.si so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča KZS.

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen na spletnih straneh www.kolesarska-zveza.si, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.

KONTAKT

V primeru vprašanj v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani ter tudi v primeru ostalih vprašanja v zvezi s to spletno stranjo, pošljite elektronsko sporočilo na info@kolesarska-zveza.si.

SPREMEMBE PRAVNEGA OBVESTILA SPLETNEGA MESTA WWW.KOLESARSKA-ZVEZA.SI

Zadnjič posodobljeno 12. 10. 2021.