Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Prispevki

Redna skupščina Kolesarske zveze Slovenije – 25. 1. 2023

26. januarja, 2023 | KZS |

Včeraj je na Vranskem potekala redna skupščina Kolesarske zveze Slovenije, katere se je udeležilo 28 predstavnikov klubov. Glavne točke dnevnega reda so zajemale predstavitev delovanja Kolesarske zveze Slovenije, poročila o delovanju odborov in finančno poročilo za leto 2021.

28 prisotnih predstavnikov klubov oz. društev je manj kot polovica klubov oz. društev, ki imajo volilno pravico. Zasedanje se je tako odložilo za 30 minut, po preteku tega časa je bila skupščina sklepčna in zasedanje se je začelo.

Glavna točka dnevnega reda je bila predstavitev delovanja Kolesarske zveze Slovenije v obdobju 1. 7. 2021 – 31. 12. 2022. Odbori zveze so predstavili poročila in delovanje v omenjenem obdobju, predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, pa je predstavil finančno poročilo za leto 2021 in nekatere druge poslovne izide leta 2022, saj finančno poročilo za leto 2022 še ni končano. Skupščina je soglasno potrdila poročila odborov in finančni načrt za leto 2023.

V letu 2023 je v planu še ena redna skupščina Kolesarske zveze Slovenije in sicer nekje v drugi polovici leta, kjer so bo potrjevalo finančno poročilo za leto 2022 in predstavilo načrte za leto 2024.