Disciplinska komisija

KZS

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija je organ skupščine, ki na prvi stopnji odloča o disciplinskih kršitvah.

Člani disciplinske komisije

Andrej Petrovič, član
Boris Jagodič, član
Egon Bajc, član
Josip Radaković, član
Peter Rombo, član
Nace Korošec, član
Marjan Knaflič, član

Zapisniki sej DK

18.11.2015 - Zapisnik 1. seje 2015