Nadzorni odbor

KZS

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzoruje izvajanje statuta in drugih aktov KZS, izvajanje sklepov skupščine, uporabo sredstev, delo organov in funkcionarjev zveze ter finančno in materialno poslovanje KZS.

Člani nadzornega odbora

Primož Ladava, član
Blaž Harej, član
Maša Zevnik, članica
Srečko Glivar, član

Zapisniki sej NO

22.10.2015 - Zapisnik 1. seje

16.1.2017 - Zapisnik seje