Nadzorni odbor

KZS

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzoruje izvajanje statuta in drugih aktov KZS, izvajanje sklepov skupščine, uporabo sredstev, delo organov in funkcionarjev zveze ter finančno in materialno poslovanje KZS.

Člani nadzornega odbora

Maša Zevnik, predsednica
Srečko Glivar, član
Blaž Harej, član
Primož Ladava, član