Predsedstvo KZS

KZS

Predsedstvo KZS

Predsedstvo KZS je izvršilni organ skupščine, ki vodi delo KZS, med dvema zasedanja skupščine, v skladu s sklepi sprejetimi na skupščini. Pod njenim okriljem deluje tudi Komisija za antidoping pri predsedstvu KZS

Člani predsedstva KZS

Tomaž Grm,  predsednik KZS
Martin Hvastija, podpredsednik 
Jan Starman, podpredsednik
Jani Prešeren, podpredsednik
Luka Žele, predsednik Strokovnega sveta
Mira Gašparič Petrovič, predsednica DKSS
Vlado Kerkez, predstavnik tekmovalcev
Uroš Šilar, predsednik kom. za mednarodne odnose
Robert Bauman, član
Vida Uršič, članica
Robert Ciglar, član
Jože Kenk, član
Bogdan Fink, član
Gorazd Penko, član
Sandi Papež, član