Predsedstvo KZS

KZS

Predsedstvo KZS

Predsedstvo KZS je izvršilni organ skupščine, ki vodi delo KZS, med dvema zasedanja skupščine, v skladu s sklepi sprejetimi na skupščini. Pod njenim okriljem deluje tudi Komisija za antidoping pri predsedstvu KZS

Člani predsedstva KZS

Pavel Marđonović, predsednik KZS
Marko Polanc, podpredsednik 
Jan Starman, podpredsednik
Peter Gregorčič, podpredsednik
Luka Žele, predsednik Strokovnega sveta
Mira Gašparič Petrovič, predstavnica DKSS
Andraž Šešok, predstavnik ZKSK
Robi Jenko, predstavnik tekmovalcev
Anej Štrucl, predsednik kom. za mednarodne odnose
Rok Lozej, član
Dejan Gorenc, član
Tadej Tekavčič, član
Klavdij Blažko, član
Rok Erce, član
Andraž Grum, član
Slavko Sinič, član