Strokovni svet

KZS

Strokovni svet

Za pripravo strokovnih podlag in programskih usmeritev, za s področja tekmovalnega kolesarskega športa in za celostni razvoj kolesarstva, skupščina KZS voli in razrešuje strokovni svet.

Člani strokovnega sveta

Luka Žele, predsednik
Samo Rauter, član
Maja Baliž, članica
Miha Jakopič, član
Blaž Gavran, član
Lovro Žiberna, član
Anej Štrucl, član