Obvestilo klubom in društvom: Amaterska tekmovanja


 • Obvestilo klubom in društvom: Amaterska tekmovanja

  Spoštovani,

  glede na to, da v letošnjem letu zaradi izrednih razmer do sedaj nismo mogli izvajati kolesarskih prireditev, bo potrebno na novo uskladiti koledar za amaterska tekmovanja v sklopu Pokala Slovenije. Trenutna situacija je taka, da večjih množičnih prireditev še ni možno izvajati, lahko pa se izvajajo tekmovanja na državnem nivoju, ki so v tekmovalnem sistemu KZS.

  Tekmovanja morajo biti izvedena v skladu s trenutno veljavno uredbo (eno izmed določil je, da se izvede brez gledalcev). Ker taka tekmovanja ne sodijo v okvir prireditve, kjer je zahtevana prijava na Upravni enoti, je za to pristojna Policija. Vsak organizator se sam pozanima na Policiji, kakšne so zahteve (predloži se predlog razpisa (trase)). Okoliščine organizacije so namreč različne in ni generalne rešitve za vsa tekmovanja, kot je to na primer pri dvoranskih športih.

  Prosimo, da nam do petka, 29.5.2020 javite (kzs@kolesarska-zveza.si), če imate namen organizirati kolesarsko tekmovanje. Organizator mora vzeti v obzir, da bodo lahko nastopili le registrirani tekmovalci z veljavno licenco. Predlagamo, da je kot potencialni prvi datum prvega tekmovanja 1.7.2020, v kolikor je kdo sposoben organizacije prej, bo to dobra praksa za vse.

  Kolesarski pozdrav,

  KZS

  Comments are closed.