Obvezen vpis v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu