Razpis za generalnega sekretarja


 • Razpis za generalnega sekretarja

  Kolesarska zveza po sklepu predsedstva razpisuje prosto delovno mesto za GENERALNEGA SEKRETARJA KOLESARSKE ZVEZE SLOVENIJE

   

  Delovno razmerje bomo sklenili skladno s pogoji sistemizacije delovnega mesta ter določili 20. in 29. Člena Statuta KZS.

  Generalnega sekretarja imenuje Predsedstvo Kolesarske zveze Slovenije za dobo 4 let, omejitve mandata ni.

  Prijave je treba poslati do vključno 3. maja 2017.

  Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev s pogledom na opravljanje svojega dela na

  naslov: Kolesarska zveza Slovenije, Celovška 25, SI 1000 LJUBLJANA  s pripisom; >ne odpiraj – razpis za GS< O izboru bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni pisno v 15 dneh po imenovanju na seji Predsedstva Kolesarske zveze Slovenije.

   

  Tomaž Grm, predsednik Kolesarske zveze Slovenije

  AK17_035_pogoji za generalnega sekretarja

  AK17_034_razpis za generalnega sekretarja

  Comments are closed.