Vpis rezultatov za pridobitev kategorizacije


 • Vpis rezultatov za pridobitev kategorizacije

  Za potrebe vpisa rezultata, ki je ustrezen za pridobitev kategorizacije športnika vas pozivamo, da na naslov kzs@kolesarska-zveza.si pošljete podatke, ki so jih morebiti dosegli vaši športniki (ime in priimek, ime, kraj in datum tekme, uvstitev oziroma rezultate). Rok je 2. maj 2017.

   

  Dopis OKS:

  Spoštovani,

  Pošiljamo razpis za oddajo prijav za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika. Po sklepu strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, ki je bil sprejet na 34. redni seji z dne 18.4.2017, se rezultati v kategorizacijskem obdobju 1.6.2017 vrednotijo še po obstoječem pravilniku in ne kot je predlagal Olimpijski komite Slovenije, da se upoštevajo rezultati po novem revidiranem pravilniku že z datumom 1.1.2017. Se pravi se rezultati do 30.4.2017 vrednotijo po obstoječem pravilniku.

   

  Rok  za oddajo prijav za uveljavljanje statusa kategoriziranih športnikov je 5. MAJ 2017 DO 24:00 ! Vnos poteka preko informacijskega sistema e-šport.

   

  V primeru dodatnih vprašanj oz. pojasnil smo na voljo.

  Razpis:

  Razpis za oddajo prijav za uveljevljanje statusa kategoriziranega športnika v RS

  Comments are closed.