Zveza v zelenih številkah


 • Zveza v zelenih številkah

  Na skupščini, ki so jo izvedli na daljavo, je Kolesarska zveza Slovenije v sredo med drugim predstavila tudi poročilo o delovanju in finančno poročilo. To kaže, da je zveza imela lani 84.385 evrov presežkov prihodkov nad odhodki.

  28. januar

  Na redni letni skupščini KZS je predsednik zveze Tomaž Grm predstavil poročilo o poslovanju, ki vsebuje delovanje zveze in njenih organov v obdobju 2017-2020 ter
  finančno poročilo s kazalniki rasti. Kot so pojasnili na zvezi, finančna slika za leto 2020 kaže presežek prihodkov (837.616 evrov) nad odhodki (753.231 evrov) v višini 84.385 evrov.

  Prihodki so se od leta 2012, ko so znašali 448.882 evrov, skoraj podvojili. Zveza se je tako finančno stabilizirala, saj tudi društveni sklad po dolgih letih izkazuje pozitiven rezultat, s čimer je postavljen tudi temelj normalnega poslovanja in osnova za postavitev strategije s proaktivnimi cilji za prihodnje obdobje. Do spremembe statuta na tej skupščini ni prišlo.

  KZS

  Comments are closed.