Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Prispevki

Zdravstveni pregledi registriranih in kategoriziranih športnikov »informacije klubom in društvom KZS«

29. marca, 2023 | Aktualno, KZS |

V skladu s Pravilnikom o licenciranju KZS je:

  • Preventivni zdravstveni pregled je za izdajo licence obvezen vsako leto za vse tekmovalce s statusom kategoriziranega športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega in mladinskega razreda.
  • Preventivni zdravstveni pregled je priporočljiv za vse s tekmovalno licenco na vsake 2 leti KZS.
Registrirani športniki

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, omogoča preventivne zdravstvene preglede mladim športnikom, ki tekmujejo v športnih panogah z večjimi telesnimi obremenitvami.

Seznam disciplin z večjimi telesnimi obremenitvami (kolesarstvo):

DISCIPLINE Srčno-žilna Presnovna
CESTNO DA DA
CIKLOKROS DA DA
GORSKO DA DA
STEZA DA NE


Registrirani športnik
(pojem registrirani športnik:  registriran športnik je športnik star najmanj 12 let in največ 50 let, registriran pri NPŠZ ali ZŠIS-POK, ki ima od OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema. Registriran je tudi športnik mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.) ima pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda v obdobju med dvanajstim in trinajstim letom starosti, ko je športnik star najmanj 12 let oz. v sedmem razredu osnovne šole.

Registriran je lahko tudi športnik mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let. Tak športnik ima pravico do dveh preventivnih zdravstvenih pregledov v obdobju med desetim in trinajstim letom starosti oz. v petem in sedmem razredu osnovne šole.

Športniki, ki so prvič registrirani pri dopolnjenem trinajstem letu starosti, imajo pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda ob registraciji.

Registriranega športnika, ki je opravil preventivni zdravstveni pregled, lahko zdravnik, ki je pregled izvedel, napoti še na dodatni kontrolni pregled. Namen dodatnega kontrolnega pregleda je spremljanje morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju registriranega športnika in ki so lahko ali posledica športnega udejstvovanja ali so v povezavi s športnim udejstvovanjem ali pa nanj vplivajo.

Otroka oz. mladostnika na pregled prijavi starš ali skrbnik oz. športna organizacija na podlagi predhodnega pisnega soglasja starša ali skrbnika.

Evidenca registriranih športnikov: https://www.olympic.si/evidenca

Seznam izvajalcev za naročanje s kontaktnimi podatki:

Zdravnik
Gregor Kavaš
Telefon
01 30 08 293
E-pošta
Ustanova
Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa
Zdravnik
Sašo Djurić
Telefon
03 54 34 419 / 417
E-pošta
Ustanova
ZD Celje
Zdravnik
Tadej Jug
Telefon
03 54 34 419 / 417
E-pošta
Ustanova
ZD Celje
Zdravnik
Marjetka Mirkac
Telefon
03 54 34 419 / 417
E-pošta
Ustanova
ZD Celje
Zdravnik
Boštjan Rejec
Telefon
05 37 34 247
E-pošta
Ustanova
ZD Idrija
Zdravnik
Boštjan Rejec
Telefon
05 62 03 267
E-pošta
Ustanova
ZD Tolmin
Zdravnik
Matevž Kržišnik
Telefon
E-pošta
Ustanova
ZD Kranj
Zdravnik
mag. Stanislav Pušnik
Telefon
02 87 05 263
E-pošta
Ustanova
ZD Ravne na Koroškem
Zdravnik
Nika Tušek
Telefon
02 87 05 263
E-pošta
Ustanova
ZD Ravne na Koroškem
Kategorizirani športniki

Vsi kategorizirani športniki pri Olimpijskem komiteju Slovenije s statusom kategorizacije mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategorizacije imajo pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Zapisano v 35. Členu (5. odstavek)  Zakona v športu Uradni list RS, Št. 003-02-5/2017-24 z dne 30.5.2017.

Kategorizirani športnik (ZoŠP): Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.

Evidenca kategoriziranih športnikov: https://www.olympic.si/evidenca

Redni letni zdravstveni pregled lahko športniki opravijo brezplačno na sledečih lokacijah:

1. UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa – Center za medicino športa, Grablovičeva ulica 42, 1000 Ljubljana
Ga. Vera Oblak
Tel: 01 300 82 93
E-pošta: verica.oblak@kclj.si

2. Zdravstveni dom Celje, Diagnostični center, Medicina dela prometa in športa, Gregorčičeva 5, 3000 Celje
Ga. Brigita Fižuleto
Tel.: 03 5434 419/ 417
E-pošta: center.delo.sport@zd-celje.si

3. UKC Maribor, v sodelovanju z Inštitutom za športno medicino Maribor, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
Ga. Sabina Šegula
Tel: 02 234 58 69
E-pošta: info@ism-mb.si

Dokument je dostopen tudi tukaj: Preventivno zdravstveno varstvo